Zbigniew Szydłowski
Radca prawny
e-mail: zbigniew.szydlowski@jzs.pl

Tytuł magistra prawa uzyskał w 1991 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację radcowską w 1997 roku z wynikiem celującym. Od samego początku czynnie uczestniczy w pracach organów samorządowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Pełnił funkcję członka Rady OIRP w Łodzi, będąc jednocześnie członkiem Zespołu Wizytatorów. Za pracę na rzecz samorządu otrzymał nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.
Jeszcze przed uzyskaniem tytułu radcy prawnego pracował zawodowo m.in. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu, Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu czy Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział w Sieradzu.
Pracę zawodową radcy prawnego rozpoczął od prywatnej praktyki w ramach jednoosobowej Kancelarii Radcy Prawnego. Następnie w 2005 roku utworzył wraz z żoną (radcą prawnym) spółkę cywilną i w tej formie - Kancelarii Radców Prawnych Joanna i Zbigniew Szydłowscy s.c. w Sieradzu świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.
W międzyczasie w latach 1990 – 1992 przebywał za granicą w Londynie.
Zawodowo od 1992 roku trudni się także przeprowadzaniem postępowań naprawczych, układowych, upadłościowych, likwidacyjnych, a także szeroko pojętą restrukturyzacją posiadając stosowne uprawnienia nadzorcy sądowego, likwidatora, syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego.
Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie handlowym, w tym w szczególności prawie spółek, prawie bankowym, prawie spółdzielczym, prawie naprawczym i upadłościowym oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu mediacji i negocjacji.