Przemysław Zawieja
Radca prawny
e-mail: przemyslaw.zawieja@jzs.pl

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Historia oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji wymiar sprawiedliwości - profil karnoprawny. Tytuł magistra prawa uzyskał w 2014 roku. Pracę magisterską na temat „Art. 60 § 3 i 4 k.k. w świetle przepisów nadzwyczajnego złagodzenia kary stanowiącego instytucję tak zwanego „małego świadka koronnego” obronił w Katedrze Prawa Karnego z wynikiem cztery i pół.
W toku studiów uczestniczył w pracach i szkoleniach fundacji Akademii Iuris. Doświadczenie nabywał w dwóch kancelariach adwokackich. Od stycznia 2015r. odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
W kręgu jego zainteresowań pozostaje tematyka szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego oraz podatkowego.