Łukasz Szewczyk
Aplikant radcowski, Administrator
e-mail: lukasz.szewczyk@jzs.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską na temat „Popełnienie przestępstwa jako przyczyna ustania umownego stosunku pracy” obronił w Zakładzie Prawa Pracy Instytutu Prawa Cywilnego.
W latach 2003-2014 pracownik merytoryczny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych II Oddziale w Łodzi. Ukończył liczne szkolenia w zakresie prawa administracyjnego, ubezpieczeniowego.
W kręgu jego zainteresowań pozostaje tematyka szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy oraz zabezpieczeń społecznych.