Aleksandra Piechota
Aplikant radcowski
e-mail: aleksandra.piechota@jzs.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia prawnicze o specjalizacji prawo gospodarcze ukończyła w 2018 roku, broniąc pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zbigniewa Górala pracę magisterską pt.: „Monitoring w miejscu pracy a prawo pracownika do prywatności” w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
W toku studiów świadczyła pomoc prawną w ramach studenckiej Kliniki Prawa działającej przy łódzkim „paragrafie”.
Od stycznia 2019 roku aplikantka radcowska, odbywająca szkolenie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje tematyka szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.